Uvjeti korištenja

Fotografije objavljene na Dvoboj.hr nisu autorizirane i ne pripadaju portalu.

Neki od linkova na portalu vode na druge web-stranice i usluge koje nisu u vlasništvu niti pod kontrolom portala Dvoboj.hr. Portal Dvoboj.hr nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

Dvoboj.hr sadrži informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice nad kojima nema nikakvu kontrolu. Dvoboj.hr ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti i ne preuzima nikakvu odgovornost za iste.

Portal Dvoboj.hr može sadržavati nepotpune i nestručne informacije pa ih se kao takve ne preporuča koristiti za pisanje stručne i znanstvene literature.