Kuhar

Kuhar

Slastičar

Slastičar

50% 50%
41 Glasova
67 Glasova

Jela ili slastice?

Kuhar i slastičar srodna su zanimanja, no razlikuju se krajnjim rezultatom - jelom i slasticom. Koje je zanimanje tvoj favorit? Klikom daj glas pobjedniku!

OPIS ZANIMANJA

Kuhari pripremaju sve vrste hladnih i toplih jela te slastica. Sudjeluju u svim dijelovima tehnološkog postupka izrade jela, poznaju standarde obroka i karakteristike raznih kuhinja.
KUHAR
SLASTIČAR
Slastičari se služe potrebnim materijalima, alatima, posuđem, uređajima i ostalom opremom te planiraju postupke i tijek rada. Također, znaju voditi poslove u slastičarskim radionicama.

POTRAŽNJA NA TRŽIŠTU RADA

Zanimanje je deficitarno pa se osposobljeni kuhari sa završenom trogodišnjom školom mogu vrlo lako zaposliti, pogotovo ako imaju položen majstorski ispit.
VRLO VELIKA
VELIKA
Vrlo je velika potražnja za slastičarima u turistički razvijenim područjima i u turističkoj sezoni. Školovani slastičari mogu voditi slastičarske odjele u hotelima i restoranima ili voditi obiteljski posao.

DUŽINA OBRAZOVANJA

Obrazovanje za zanimanje kuhara traje tri godine, što je jednako dugo kao i za slastičare.
3 GODINE
3 GODINE
Obrazovanje za slastičarsko zanimanje traje tri godine, što je jednako dugo kao i za kuharsko.

UVJETI ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Za upis je potreban prosjek ocjena za posljednja četiri razreda osnovne škole, ocjene iz hrvatskog jezika, prvog stranog jezika i matematike te liječnička svjedodžba medicine rada.
OCJENE, LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA
OCJENE, LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA
Za upis su potrebne ocjene iz hrvatskog jezika, prvog stranog jezika i matematike, prosjek ocjena za posljednja četiri razreda osnovne škole te liječnička svjedodžba medicine rada.

UPISNA KVOTA

Prosječno, srednje škole upisuju dva do četiri puta više kuhara u odnosu na slastičare, ovisno o vlastitim kapacitetima.
VEĆA
MANJA
U prosjeku, srednje škole upisuju dva do četiri puta manje slastičara u odnosu na kuhare, ovisno o kapacitetima škole.

POTREBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Kuhar mora imati neoštećene funkcije vida, mora moći raspoznavati boje i imati neoštećen njuh. Blaža oštećenja glasa, sluha i mišićno-koštane funkcije su prihvatljiva.
NEOŠTEĆEN NJUH I VID
NEOŠTEĆEN NJUH I VID
Slastičar mora imati neoštećene funkcije vida, mora moći raspoznavati boje i imati neoštećen njuh te utvrđene alergije na profesionalne alergene. Blaža oštećenja mišićno-koštane funkcije su prihvatljiva.

PRILAGOĐENI PROGRAM

Moguće je školovanje u posebnim ili prilagođenim programima obrazovanja za stjecanje srednje ili niže stručne spreme za učenike sa smetnjama u razvoju za zanimanje pomoćnog kuhara.
POMOĆNI KUHAR
POMOĆNI SLASTIČAR
Moguće je školovanje za zanimanje pomoćnog slastičara u posebnim ili prilagođenim programima obrazovanja za stjecanje srednje ili niže stručne spreme za učenike sa smetnjama u razvoju.